Návod na pěstování rododendronů

 

V první řadě je potřeba vybrat ideální místo, kde se jim bude dařit. Nejlepší v našich podmínkách je stinné nebo polostinné stanoviště, chráněné před studeným větrem a vysycháním, ideálně sever, severozápad a severovýchod, vždy na závětrné straně.  Pokud se pěstují ve vhodném substrátu s dostatečným množstvím vody, lze je bez problému pěstovat i na slunném stanovišti. Je pouze třeba dbát na to, abychom v zimě keře chránili vhodným způsobem.

 

Výsadba a substrát:

Nejlepší čas pro výsadbu rododendronů je na jaře (březen-květen) a na podzim (září-říjen). Můžou se také sázet v létě, pouze počítejte s vydatnou závlahou, nebo v zimě, v době, kdy nemrzne. Rododendrony potřebují kyselý, humózní substrát pH 4-5. Ideální je kyselá rašelina ve vláknité struktuře. V propustných půdách vykopeme co nejširší díru o hloubce 30-40 cm se zubatými okraji(obr.1).  V těžkých, nepropustných a jílovitých  půdách vykopeme mělčí a širší díru a sázíme nad původní terén(obr.2).  Rostlinu zasadíme tak hluboko, jak roste v kontejneru. Kořenový systém rododendronu potřebuje vzduch, takže nepoužíváme folie apod. K jednomu keři si musíme připravit nejméně 100 l substrátu. Vzdálenost mezi keři by měla být alespoň 1 m. Po výsadbě doporučujeme rododendrony zamulčovat( piliny, jehličí, kůra). Vzhledem k mělkému kořenovému systému rododendronů odstraňujeme plevel ručně. Po odkvětu odstraníme odkvetlé květenství, aby se rostliny zbytečně nevysilovaly tvorbou semen.

 

Hnojení:

Rostliny by měly být přihnojeny na konci dubna, ale ne dříve než 3-4 týdnů po výsadbě, hnojivem pro vřesovištní rostliny s přídavkem síranu amonného. Hnojiva nesmí obsahovat vápník. Dodatečné hnojení se provádí v první polovině července. Následné pozdní hnojení může způsobit nesprávný vstup rostlin do zimního spánku. Můžete také použít hnojiva s pomalým uvolňováním (období uvolnění ne více než 4 měsíce). Pak není třeba používat doplňkové hnojení.

 

Zálivka:

Krátce po výsadbě zaléváme často. Půda by měla být neustále vlhká. V horké letní dny zaléváme nejméně jednou týdně. Ideální je zálivka dešťovou vodou. V zimě, pokud není zmrzlá půda, doporučujeme 2-3 krát rododendrony zalít.

 

Řez:

Rododendrony po výsadbě nevyžaduje stříhání – provádíme, pouze je-li to nezbytné. Řez se provádí před začátkem vegetace. Staré keře můžete oživit radikálním řezem, protože tyto rostliny mají nesmírnou sílu regenerace.

 

Ochrana rostlin na zimu:

Správně vysazené a opečovávané keře jsou dostatečně odolné proti mrazu. V případě mladých rostlin, zejména vysazených na slunci a větru, je dobré použít přes zimu ochranu proti slunci a větru. Rostliny zakrýt stínovkou, chvojím, nebo slámou a současně zajistit přístup vzduchu.

 

Choroby a škůdci:

Správně pěstovaných rostliny jsou velmi odolné. U rostlin, které jsou v horším stavu, může dojít k napadení houbovými chorobami. Jejich znakem je odumírání výhonků nebo nekrotické skvrny na listech. Jako ochrana se používá postřik vhodným širokospektrálním fungicidem(např. Dithane). Při aplikaci postřiku nesmíme zapomenou postříkat i spodní strany listů.

Někdy se stává, že listy žloutnou a celkově keře špatně rostou. Obvykle je to způsobeno buď špatně zvoleným místem výsadby, nebo málo kyselou půdou. Jediná možnost je rododendron přesadit na vhodnější místo a do vyhovujícího substrátu. Keře přesazujeme vždy s kořenovým balem, před vyrytím dostatečně zalijeme a vyryjeme rýčem. Upozorňujeme, že 20l pytel rašeliny opravdu nestačí, minimální množství substrátu je 100 litrů.   

Nejhorším škůdcem na rododendronech je lalokonosec rýhovaný, listy jsou na okrajích nepravidelně, obloukovitě vykousané, někdy jsou okousány i pupeny. Larvy okusují kořeny a rostliny postupně hyne. Ochrana spočívá v postřiku parazitickými hlísticemi rodu Heterorhabditis. Larvy hlístic se v půdě aktivně pohybují a čichem vyhledávají larvy lalokonosců. Do nich se dostávají trávicím či dýchacím ústrojím. Napadené larvy do 48 hodin hynou. V uhynulých tělech se hlístice dále množí. Jedna samice produkuje asi 1500 vajíček, z nichž se líhnou larvy, následně opouští hostitele a vyhledávají nového. Takto je zajištěna ochrana po dobu cca 6 týdnů. Přípravek můžete zakoupit např. zde:  www.biocont.cz

Na mladých výhoncích se někdy objevují mšice, píďalky apod. Ošetřujeme běžným širokospektrálním pesticidem, KARATE, CALYPSO a další.

 

Autor: kolektiv Zahradnictví Spomyšl

x