Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNĚ:

1) Vložíte zboží do košíku, vyplníte fakturační údaje a odešlete objednávku. Zároveň se můžete rovnou zaregistrovat, pokud budete mít chuť. Při příštím nákupu se přihlásíte a nemusíte nic vyplňovat.

2) Do 24 hodin Vám na email přijde potvrzení objednávky.

3) V termínu, který je vhodný pro výsadbu a expedici objednaných rostlin Vám doručí přepravní služba balík se zbožím.

4) Zasadíte doručené rostliny.

5) Pokud se Vám sázet nechce, do 14 dnů od doručení odstoupíte od kupní smlouvy a rostliny nám pošlete zpět do Zahradnictví (Zahradnictví Spomyšl, Spomyšl 163, 277 05 Spomyšl). Vrátíme Vám peníze a rostliny zasadíme sami.

 

a nyní podrobně:

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Česká zahradnická společnost s.r.o., Platnéřská 88/9, 11000 Praha 1, identifikační číslo: 02019795, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.zahradnictvi-spomysl.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

PRODÁVAJÍCÍ:

Česká zahradnická společnost s.r.o., Platnéřská 88/9, 11000 Praha 1

IČ: 02019795 

zapsáno na složce C 301810  vedené u Městského soudu v Praze

 

dále jen “prodávající”

 

KUPUJÍCÍ:

Koncový spotřebitel, objednávající si zboží na adrese internetového obchodu www.zahradnictvi-spomysl.cz ,

 

dále jen  “kupující”

 

CENY ZBOŽÍ:

 

Ceny uvedené v internetovém obchodě na stránkách www.zahradnictvi-spomysl.cz jsou konečné pro koncového spotřebitele.

 

BĚŽNÁ CENA DOPRAVY, BALNÉ, DOBĚREČNÉ A MINIMÁLNÍ HODNOTA OBJEDNÁVKY:

 1. Dopravné u běžných zásilek je 149,- Kč
 2. Dopravné u zásilek se stromky je 199,- Kč
 3. Doběrečné činí 50,-Kč za jednu objednávku.
 4. Doprava na Slovensko je zpoplatněna částkou 6,- Euro za objednávku u běžných zásilek, 8,- Euro u zásilek se stromky.
 5. Doprava naším autem je zpoplatněna podle vzdálenosti od zahradnictví, přesná cena bude vypočítána při objednávce.

   

  Přeprava naším autem - zóna 1 – cena 1000,- Kč

  Přeprava naším autem - zóna 2 – cena 1000,- Kč

  Přeprava naším autem - zóna 3 – cena 1000,- Kč

  Přeprava naším autem - zóna 4 – cena 1200,- Kč

  Přeprava naším autem - zóna 5 – cena 1400,- Kč

  Přeprava naším autem - zóna 6 – cena 1400,- Kč

  Přeprava naším autem - zóna 7 – cena 1600,- Kč

  Přeprava naším autem - zóna 8 – cena 1800,- Kč

  Přeprava naším autem - zóna 9 – cena 2000,- Kč

  Přeprava naším autem - zóna 10 – cena 2200,- Kč

  Přeprava naším autem - zóna 11 – cena 2400,- Kč

  Přeprava naším autem - zóna 12 – cena 2600,- Kč

 

ZBOŽÍ:

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Použité fotografie jsou pouze ilustračního charakteru.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Platba zboží může být provedena následujícími způsoby:

 • Platba předem na účet prodávajícího.
 • Platba online – platební brána GOPAY
 • Dobírkou (do částky 2000,- Kč)

   

OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ:

Objednávku je nutné doručit prostřednictvím elektronického nástroje na stránkách www.zahradnictvi-spomysl.cz. Jako přijatá se považuje prodávajícím potvrzená objednávka, která je kupujícímu zaslána elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Objednávka se považuje za vyřízenou v momentě předání zboží kupujícímu v místě k tomu určeném, nebo předáním přepravci.

V případě, že nebude mít prodávající skladem v okamžiku odeslání objednávky kompletní zboží obsažené v objednávce, zákazník výslovně souhlasí s tím, že mu bude zaslána i nekompletní objednávka. To samé platí v případě, že zboží nebude z nějakého důvodu vhodné k poslání (např. bude suché či jinak znehodnocené).

 

DODACÍ TERMÍNY A DODÁNÍ ZBOŽÍ:

Období dodávání jednotlivých druhů rostlin závisí na agrotechnických termínech, počasí a způsobu pěstování konkrétního druhu rostliny. Níže uvedené termíny vyřizování objednávek jsou pouze orientační. Vyhrazujeme si právo změnit termíny dodání, pokud povětrnostní či teplotní podmínky nedovolí rostliny vysazovat či expedovat. Objednávky vyřizujeme v došlém pořadí.

Prodávající si vyhrazuje právo objednané zboží nedodat, pokud rostliny nejsou ve stavu vhodném k prodeji konečnému spotřebiteli, nebo pokud z důvodu zásahu vyšší moci není možné rostliny dodat a zákazník s tímto výslovně souhlasí.

 Přibližné termíny expedice:

(pokud není u produktu výslovně uveden jiný, konkrétní údaj)

 

- od začátku března: zasíláme v případě, že je půda rozmrzlá a lze sázet

  

EXPEDICE:

Nejpozději 24 hodin před termínem expedice se prodávající zavazuje informovat kupujícího o termínu expedice a to prostřednictvím emailu uvedeném kupujícím v objednávce nebo telefonicky. Stornovat objednávku je možné kdykoliv před termínem expedice. Storno objednávky musí být doručeno na emailovou adresu prodávajícího před odesláním zboží. 

V případě, že prodávajícímu vznikne finanční újma způsobená pozdním stornováním objednávky ze strany kupujícího, má nárok na úhradu prokazatelných a účelně vynaložených vzniklých nákladů.

 

ZMĚNY TERMÍNU EXPEDICE:

V případě, že kupujícímu termín expedice nevyhovuje, oznámí toto telefonicky nebo elektronickou poštou prodávajícímu. Termín expedice bude po domluvě s kupujícím upraven tak, aby si mohl zboží vyzvednout. Tento termín nelze změnit v den, kdy kupujícímu byl doručen e-mail s informací o expedování objednaného zboží.

 

DOPRAVA:

Zboží se doručuje prostřednictvím přepravní služby, zákazník má kompletní přehled o doručení a včas ví, co se s jeho balíčkem děje. Automatický e-mail i sms zpráva ho průběžně informují o doručení. 

Větve přesahující rozměr krabice budou odstraněny, to platí i pro hlavní terminál.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ:

Zboží se považuje jako převzaté v okamžiku jeho předání kupujícímu. Kupující na základě předání potvrdí dodací list, nebo přepravní list dopravce.

Zásilku je nutné odkontrolovat ihned po převzetí/doručení od dopravce. Případné nesrovnalosti v dodávce je nutné sdělit obratem přes náš reklamační formulář. Předejdeme tak komplikacím při nahlášení v pozdějším termínu.

V případě, že kupující v dohodnutém termínu nepřevezme zboží, má prodávající nárok na úhradu všech vzniklých nákladů týkajících se této zmařené objednávky a kupující je povinen tyto náklady uhradit.

Za dohodnutý termín se považuje den prvního pokusu o doručení zboží zvýšený o 4 dny.

Nepřevezme-li kupující zboží do 4 dnů ode dne, kdy se jej přepravní služba poprvé pokusila doručit, je prodávající oprávněn nechat zaslat zboží zpět na svou doručovací adresu. Prodávající má nárok na uhrazení prokazatelných nákladů, které mu tímto jednáním vznikly, zejména může požadovat cenu dopravy tam i zpět, balné a další prokazatelné náklady.

 

ZÁKAZNICKÁ KARTA:

Zákaznickou kartu a slevy z ní čerpané lze použít pouze při nákupu (při volném prodeji) na provozovně Zahradnictví, tj. Zahradnictví Spomyšl, Spomyšl 163. Vztahuje se pouze na nákupy učiněné na místě, bez předchozí rezervace rostlin na internetové doméně, tj. www.zahradnictvi-spomysl.cz, nebo www.zahradnictvospomysl.sk. Slevy poskytované ze Zákaznické karty nelze žádným způsobem vymáhat zpětně, nebo uplatňovat pro objednávky provedené po internetu. 

 

DAŇOVÝ DOKLAD:

Faktura (daňový doklad) Vám dorazí elektronicky e-mailem po převzetí zboží, a to v horizontu 7 dnů od doručení zásilky. Slouží zároveň jako dodací list, doklad o zaplacení zboží a nahrazuje záruční list. Pokud Vám e-mail nedorazí do 14-ti dnů od převzetí zboží, kontaktujte nás.

  

DORUČOVÁNÍ:

Doručovací adresa prodávajícího: Česká zahradnická společnost s.r.o.., Spomyšl 163, 27705 nebo prostřednictvím emailu objednavky@zahradnictvi-spomysl.cz

Doručovací adresa kupujícího: Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce nebo na adresu místa bydliště.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., obč. zák. (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona.

Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době.

Při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí a zjevné vady reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději do 3 dnů po jeho převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

Objeví-li se na zboží dodaném internetovým obchodem www.zahradnictvi-spomysl.cz nebo zboží zakoupené v naší prodejně ve Spomyšli, reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně, přes reklamační formulář nebo osobně. Osobně lze reklamaci vyřídit pouze po předchozí domluvě. Doporučujeme všem zákazníkům vyplnit reklamační formulář.

Přes reklamační formulář: Reklamační formulář

Písemně a osobně na adrese: Zahradnictví Spomyšl, Spomyšl 163, 277 05

Pro řádné a rychlé zahájení reklamačního řízení je kupující povinen předložit doklad o koupi (nebo alespoň jeho kopii), fotografii reklamovaného zboží a vyplněný reklamační list.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé neodbornou a nepřiměřenou péčí, poškozením přírodními živly, zvířaty, chorobami nebo škůdci rostlin a vyšší mocí.

Záruční doba na sazenice v kontejnerech je dle zákona 219/2003 Sb. 3 týdny.

Prostokořenné sazenice lze reklamovat nejpozději do 31.5., avšak pouze z důvodu kvality rostliny. Záruka se vztahuje na to, že je rostlina v okamžiku dodání v pořádku a ne na ujmutí rostliny.

Prostokořenné stromky s korunkou a keře musí kupující po výsadbě zakrátit - minimálně o 2/3 původní délky, broskvoně pak v kosterních věštvích na 2 - 3 očka. Zakracuje se zásadně v předjaří, nikdy na podzim či v zimě. Špičáky postačí zakrátit o 1/3. Kontejnerované rostliny není třeba zakracovat. Vyrovnává se tím poměr nadzemní a podzemní části. Pokud nebudou prostokořenné stromky a keře po výsadbě zastřiženy výše popsaným způsobem, případnou reklamaci nelze řešit a bude zamítnuta. Vždy je nutná zálivka bezprostředně po výsadbě, v případě sucha pak i nadále podle potřeby. Kontejnerované stromky vysazované v olistěném stavu je pak dobré první 1 - 2 měsíce zavlažovat v případě sucha asi 1 - 2 x týdně, dokud dobře nezakoření. Příkmenný kruh kolem stromku je v prvním roce důležité udržovat v bezplevelném stavu - okopáváním, pletím či mulčováním, aby travní porost nedělal stromkům konkurenci. Výrazně to pomáhá ujmutí a dobrému růstu stromku.

Sazenice v kontejneru, prostokořenné či v různých formách balu jsou určeny pro výsadbu do volné půdy, a to bez zbytečného odkladu. A to v případě, že u konkrétní rostliny není uveden jiný postup.

Případné prodlení s reklamací při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

 

V případě poškození zásilky doručené prostřednictvím dopravce je nutné zaslat reklamaci s uvedeným číslem zásilky bezodkladně poté, co bylo zjištěno poškození zásilky.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží spolu s veškerým příslušenstvím, spolu s kopií záručního listu, žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží. Při přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci.

 Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu v rámci stanovené 30 denní zákonné lhůty, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li Reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující je povinen převzít vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím.

 

Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

vada vznikla nesprávným používáním zboží, nesprávnou péčí o něj, nebo vada byla způsobena působením vyšší moci. 

 

ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY:

V souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují výhradně na Kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn Kupující, který je spotřebitelem.

Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy, uzavřené jinak než osobně, ve lhůtě 15 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Zásilku je kupující povinen vrátit na adresu provozovny (Zahradnictví Spomyšl, Spomyšl 163, 277 05 Spomyšl); v žádném případě nelze zasílat zásilku na sídlo společnosti do Prahy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy musí být splněny následující podmínky:

Zboží musí být nepoškozené, bez známek opotřebení nebo užívání, zboží musí být s veškerým příslušenstvím. Odstoupit od kupní smlouvy nelze u zboží upraveného na míru.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží Prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

V souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku sděluje Prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz doporučujeme přiložit k vrácenému zboží podepsaný průvodní dopis.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT:

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za soukromá a důvěrná, jsou bezpečně uložena na chráněných serverech a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku tvoří externí dopravní služby, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES:

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů číslo 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@zahradnictvi.as, informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tyto podmínky jsou platné od 21.2. 2022 do odvolání nebo vydání nových obchodních podmínek.

 


Příloha: Odstoupení od kupní smlouvy

 

  
 

x