Stručný návod na výsadbu ovocných stromů

Ovocné stromky se vysazují v chladném období, v době vegetačního klidu, na podzim přibližně od poloviny října, než je půda promrzlá do hloubky. Stromky je vhodné vysazovat i pozdě na podzim. Při chladném počasí stromky nevysychají a mají lepší podmínky pro zakořenění. Pro výsadbu stromků platí zjednodušeně dvě pravidla:

  • musí být doba vegetačního klidu, třeba po opadu listů, po výrazném ochlazení
  • druhé pravidlo je, že stromek musíte být schopni zasadit. Tedy, že půda není promrzlá do velké hloubky. Jarní výsadba začíná ihned po rozmrznutí půdy a trvá většinou do konce dubna. Stejně jako na podzim, ranní mrazíky nejsou žádnou překážkou.

 

Při jarní výsadbě je nutné první měsíc stromky důkladně zalévat. V případě, že stromky z různého důvodu nemůžete vysadit ihned, je nutné kořeny stromků založit do přiměřené vlhké, sypké zeminy a přiměřeně do doby konečné výsadby zalévat. Pokud můžete, vždy je založte venku. Je třeba si uvědomit, že běžné mrazy stromkům vůbec nevadí. Hlavně v jarním období je však vždy lepší, když stromky vysadíte co nejdřív.

Stromek sázejte tak, že těsně před výsadbou nůžkami zkrátíte mírně kořeny. Takto upravený stromek namočte na několik hodin, nejlépe však na celý jeden den. V případě, že stromek namočíte do vody déle, můžete poškodit kořeny.

Stromek vsaďte do jámy a to tak, aby místo štěpování/roubování bylo cca 10 cm nad zemí a kořeny nebyly zatočeny vzhůru. Stromek zasypte dobrou zeminou. Zeminu můžete vylepšit zahradnickým substrátem do 20% objemu, případně na dno jámy dát kompost, či odležený hnůj (koňský po roce uležení, kravský po třech letech, prasečí až po pěti letech, jinak pálí kořeny). Promíchejte ho s původní zeminou. Na tuto vrstvu nasypte asi 10 cm obyčejné zeminy a pak teprve vsaďte stromek.

V případě, že kompost ani substrát nemáte, zasypte stromek obyčejnou zeminou a ušlapejte. Stromek poté důkladně zalijte. Raději nesázejte do tzv. blátíčka. V takovém případě se kořeny mohou obalit neprodyšnou hmotou z hlíny a stromek může uhynout. Na podzim můžete stromek částečně ořezat (ostříhat) z důvodů přepravy. Počítejte, že menší část odřezané větve vyschne. Nechejte si rezervu, abyste mohli stromek ořezat na konečnou velikost až na jaře.

 

Jarní řez po výsadbě: na stromku ponechte 3 až 5 základních větví po dvou až šesti očkách.
Větve ořežte tak, aby poslední očko směřovalo ven. Řezné rány zatřete voskem, nebo latexem. V případě, že chcete stromek vyšší, boční větve stromku ořežte a nechte vyrůst větve z vrcholu terminálu. Vyrostou stejně dobře a rychle jak z větví, které jste ořezali. Nedávejte umělá hnojiva nebo vápno do jámy. Nedávejte hnůj, nebo umělá hnojiva na povrch při výsadbě. Toto by byla vážná chyba vedoucí k úhynu stromků. V zemině s přidaným hnojivem stromek většinou velmi těžko koření a v létě pak uschne. Umělými hnojivy přihnojujte až začátkem června.

 

Jarní řez stromů ve formě špičáku:  stromek ve formě špičáku má jednu důležitou výhodu, a to tu, že to bude Vy, kdo si rozhodne o tom, ve které výšce bude začínat koruna stromku. Pokud jste rozhodnutí, a víte jakou výšku kmínek má mít, můžeme přistoupit k řezu:

- jakmile stromek doroste do požadované výšky, zastřihneme jej cca 3-5 oček nad požadovanou výškou

- z těchto oček se později vytvoří základ budoucí koruny

- veškeré ostatní obrosty, které jsou POD požadovanou výškou odstraníme

- v dalších letech postupujeme podle běžného postupu, kdy zkracujeme vytvořený terminál a boční větve

 

Jarní řez sloupovitých ovocných stromů: 

- u sloupovitých ovocných stromů nezkracujeme hlavní větev

- po vytvoření postranních výhonů je důležité je na jaře zkrátit cca na 15cm délky (na očko směřující do koruny)

 

Při podzimní výsadbě můžete přihnojit dříve, třeba v polovině května. Stromek je nutné první rok přiměřeně zalévat, jinak přes léto nebo i na jaře uschne. Stromky však zbytečně nepřelévejte.

Na nadměrnou zálivku jsou citlivější třešně a višně. Kmeny první rok ničím nenatírejte a okolí stromků udržujte v bezplevelném, nezatravněném stavu. Pro dobré prospívání a růst je vhodné toto dodržovat i v následujících letech. Stromek při přepravě je vždy nutné chránit proti větru. Při dodržení tohoto návodu Vám stromky určitě porostou.

 

Důležité:

Při výsadbě prostokořenného kaki, granátového jablka a fíkovníků, je nutné provést řez po výsadbě. Granátová jablka se zakracují na 30 cm. Kaki na 30 - 50 cm a fíkovníky na 30 cm. Je to z důvodu, aby kořenový systém dokázal uživit rostlinu a proběhlo ujmutí.

x